Podaci o trgovcu 

 

Poslovno ime: Veterinarska apoteka PlusPlus d.o.o.

Skraćeno poslovno ime: Veterinarska apoteka PlusPlus d.o.o.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10A 11070 Novi Beograd

Delatnost i šifra delatnosti: Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama - 4773

Matični broj: 17455117

Poreski broj: 102491842

Web adresa: www.premiumpet.rs

Kontakt telefon: +381 11 4320222

Kontakt email: webshop@premiumpet.rs